Janno Perv

Olen lõpetanud 1996.a Sisekaitseakadeemia, oman magistrikraadi finantsjuhtimises Tartu Ülikooli (MBA, 2008) ja Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduses (MA, 2009). Lõpetasin Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis „Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekondlikud paigutused nn. perekonstellatsioonid“ väljaõppe (2019-2022) Olga Knjazeva käe all ja samal aastal alustasin „Ärikonstellatsioonid ja organisatsiooni süsteemne areng“ programmi õpingud. Konstellatsioone praktiseerin regulaarselt ja kõiki õpitud teadmisi saan … Jätka Janno Perv lugemist

Janno Perv

I graduated from the Internal Security Academy in 1996, I have a master’s degree in financial management from the University of Tartu (MBA, 2008) and Tallinn University of Technology in law (MA, 2009). I graduated from the Institute of Systemic Solutions and Consultation “Systemic-phenomenological approach and family placements so-called. family constellations” training (2019-2022) under Olga … Jätka Janno Perv lugemist