Kalmer KaseFamily, organisational, structural constellations; trainer program trainer

Arranging and conducting training of constellers. Carrying out supervision in learning.

Family constellations, industrial constellations, structural constellations, counseling and individual constellations.

I got acquainted with the constellations in 2005. Studies of family constellations in Riga began in 2006 and lasted for 3 years. At the same time, I studied the constellations of institutions and organizations in Kiev, which I also graduated from in 2009.

I started performing constellations in 2008. Then I improved my skills in the field of therapies in Riga in 2011-2014, where upon graduating from the Academy I am an expert in methods of healing close to nature, which is confirmed by the issued diploma.

My studies as a constellation teacher began in Moscow in 2015. After graduating in 2018, I started training a family constellation study group, and until now I am mainly involved in training constellators.

I definitely make constellations at least once a month in both Tartu and Tallinn, I do a module introducing constellations at the Holistic Institute and at Univesus trainings.
A few years ago, I supplemented my studies with Structural Constellations. I have constantly improved myself with parallel and additional trainings.

I have an adult educator profession.

In the near future, I would like to participate in the training of Family Therapists in order to be better acquainted with different directions and thus offer a better opportunity for those who are looking for solutions in their lives and for those who want to learn more and become a constellator.

Kalmer KasePere-, organisatsiooni-, struktuursed konstellatsioonid; perekonstelööride programmi koolitaja

Konstellööride õppe korraldamine ja läbiviimine. Supervisioonide läbiviimine õppes.

Perekonstellatsioonid, töösuhete konstellatsioonid, struktuursed konstellatsioonid, nõustamine ja individuaalsed konstellatsioonid.

Konstellatsioonidega tutvusin 2005.a. Perekonstellatsioonide õpingud Riias algasid 2006 ja kestsid 3 aastat. Samal ajal õppisin Kiievis asutuste ja organisatsioonide konstellatsioone, mille lõpetasin ka 2009.a.

Konstellatsioonide teostamisega alustasin aastal 2008. Siis täiendasin ennast teraapiate alal Riias aastatel 2011-2014, kus Akadeemia lõpetamisel olen looduslähedase tervenemise meetodite ekspert, mida kinnitab väljastatud diplom.

Õpingud konstellatsioonide õpetajaks algasid Moskvas 2015. Peale lõpetamist 2018 alustasin perekonstellatsioonide õppegruppi koolitamisega ja kuni käesolava ajani tegelen põhiliselt konstellööride koolitamisega.

Kindlasti teen vähemalt korra kuus konstellatsioone nii Tartus kui Tallinnas, viin läbi Konstellatsioone tutvustavat moodulit Holistilises Instituudis ja  Univesuse koolitustel.

Mõned aastad tagasi täiendasin ennast Struktuursete konstellatsioonide õppega. Olen ennast pidevalt täendanud paralleelsete ja täiendavate koolitustega.

Oman täiskasvanute koolitaja kutset.

Lähiajal soovin osaleda Pereterapeutide koolitusel, et olla paremini kursis erinevate suundadega ning nii pakkude paremat võimalust neile, kes otsivad lahendusi oma elus ja neile, kes soovivad ise rohkem teada saada ja õppida konstellööriks.