Karin LondonEPKA juhatuse esinaine, perekonstellöör, organisatsiooni konstellöör

Karin London töötab terapeudi, superviisori, coachi ja koolitajana alates 1994 a.

Karin on lõpetanud eripedagoogika Tartu Ülikoolis 1993 a. Ülikooli ajal alustas ta psühhoteraapia õpinguid psühhodraama alal, hiljem ka NLP, pereteraapia, pere- ja organisatsiooni konsteallatsioonide- ning teiste teraapiate alal.

Perekonstellatsioonid lõpetas ta 2016, tunnistus 322 ja organisatsiooni konstellatsioonid 2015, tunnistus 024. Lisaks põhiväljaõpetele on ta osalenud paljudel teistel konstellastiooni puudutavatel koolitustel, n. trauma konstellatsiooni töös, erinevate tehnikatega töötamine konstellatsioonis jne.

Karin viib läbi teraapia gruppe, kus ta kasutab konstellatsiooni ja psühhodraama meetodeid vastavalt kliendi vajadusele. Oma eripäraks konstellöörina ta peabki ka teiste, eriti psühhodraama meetodi kasutamist ning kombineerimist konstellatsiooni meetodiga. Terapeudina on tema baasmõtlemine psühhoanalüütilise arengukäsitlusekeskne. Karin viib läbi avatud konstellatsioonigruppe, töötab väga palju individuaalklientidega, esineb süsteemsete pere-ja organisatsiooniseaduste tutvustamisel konverentsidel, kirjutab artikleid.

Karin on töötanud viimased aastad paljudes eesti erinevates organisatsoonidega nii  koostöö, kui ka juhtimisvaldkonnas. Ta töötab superviisori ja coachina nii sotsiaalvaldkonnas, hariduses, palju aastaid eesti erinevate lastekodudega, samas on ta lõpetanud TÜ majandusteaduskonna MBA ja on töötanud äriorganisatsioonidega. Nendest erinevatest kogemustest klient tema arvates ainult võidab. Oma spetsiifikaks peabki ta organisatsiooni toimimise  teadlike kui ka alateadlike “seaduste” tundmist, ta töötab nn. kasvu, mitte võimuhierarhiatega. Ta töötab kõikvõimalike varjatud dünaamikatega ja nendest tulenevate raskustega organisatsioonis ning meeskonnas,  muutuste juhtimisega ning meeskonna kaasamisega.

Perekonstellatsioonides töötab ta erinevate teemadega – ärevus-ja söömishäired, depressioon, suhteküsimused nii partneri- kui ka vanemate süsteemis jne.

Karin on Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni juhatuse liige.

Samuti on ta Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühingu ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.