Ülle LeesmaaPerekonstellöör

Olen lõpetanud Eesti Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis süsteemsete  perekonstellatsioonide õppe Olga Knjazeva juhtimisel. Olen sertifitseeritud perekonstellöör, süsteemne terapeut. 2021 alustasin ärikonstellatsioonide ja organisatsiooni süsteemse arengu õpinguid samuti Olga Knjazeva juhtimisel.

2020 lõpetasin Tallinna Kogemusnõustajate Kooli ning pakun kogemusnõustamise teenust peamiselt Eesti Töötukassa klientidele.

Oman magistrikraadi sotsiaaltöö erialal. Oma 24-aastasest töökogemusest olen 18 aastat  töötanud otseselt või kaudselt sotsiaalvaldkonnas ning 6 aastat projektijuhtimise valdkonnas. 24 aastasest töökogemusest olen 22 aastat töötanud juhina, mistõttu tekkis huvi õppida ka organisatsiooni konstellatsioone.

Mind on alati huvitanud inimesed ja nende olemus. Olen läbinud mitmeid erinevaid kursusi, tegelenud õppimise ning enesearendamisega ca 25 aastat.

Tänaseks on saanud töö inimestega minu põhitööks. Teen grupikonstellatsioone, individuaaalseid vastuvõtte konstellatsioonimeetodiga, kogemusnõustamist, teemaõhtuid ja koolitusi eneseabivaldkonnas.

Minuga ja minu tegemistega on võimalik põhjalikumalt tutvuda kodulehel:

https://www.hingeelutuba.ee/

Ole enda mineviku kandja ja tuleviku visandaja – luba mul olla abiks sellel teekonnal…

Ülle LeesmaaFamily Constellator

I graduated from the Estonian Institute of Systemic Solutions and Consultation with a degree in systemic family constellation under Olga Knjazeva. I am a certified family constellation, a system therapist. In 2021, I started studying business constellations and systematic development of the organization, also under the guidance of Olga Knjazeva.

In 2020, I graduated from the Tallinn School of Experienced Counselors and I offer experiential counseling services mainly to the clients of the Estonian Unemployment Insurance Fund.

I have a master’s degree in social work. Of my 24 years of work experience, I have worked 18 years directly or indirectly in the social field and 6 years in the field of project management. From 24 years of work experience, I have worked as a leader for 22 years, which is why I became interested in studying the constellations of the organization.

I have always been interested in people and their nature. I have completed several different courses, been engaged in learning and self-development for about 25 years.

Today, working with people has become my main job. I do group constellations, individual reception with the constellation method, experiential counseling, topic evenings and trainings in the field of self-help.

You can find out more about me and my activities on the website:

https://www.hingeelutuba.ee/

Be a bearer of your past and a sketcher of the future – allow me to help you on this journey…