Jana EinardEPKA juhatuse liige; Perekonstellöör, organisatsiooni konstellöör

Olen lõpetanud Eesti Riiklik Kunstiinstituut (ERKI magister 1995), tegelenud alates 1996 kunstiteraapia, geobioloogia, Qigong, Taiji ning ThetaHealing teraapiatega.

Lõpetasin Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis „Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekondlikud paigutused nn. perekonstellatsioonid“ väljaõppe (2019-2022) Olga Knjazeva käe all ja samal aastal alustasin „Ärikonstellatsioonid ja organisatsiooni süsteemne areng“ programmi õpingud.

Konstellatsioone praktiseerin regulaarselt ja kõiki õpitud teadmisi saan kasutada nii individuaalsetes kui grupikonstellatsioonides.

Kuulun Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni (EPKA)

Alates 1999 aastast kunsti ja kunstiajaloo õpetaja, Tallinn Reval Rotary klubi liige.

Jana EinardMember of the Board of EPKA; Family constellator, organization constellator

I have graduated from the Estonian National Art Institute (ERKI master’s degree in 1995), have been engaged in art therapy, geobiology, Qigong, Taiji and ThetaHealing therapies since 1996.

I graduated from the Institute of Systemic Solutions and Consultation “Systemic-phenomenological approach and family placements so-called. family constellations” training (2019-2022) under Olga Knjazeva, and in the same year I started the studies of the “Business constellations and systemic development of the organization” program.

I practice constellations regularly and I can use all the knowledge I have learned in both individual and group constellations.

I belong to the Estonian Professional Architects Association (EPKA)

Since 1999, a teacher of art and art history, member of the Tallinn Reval Rotary Club.