ÜHINGUST:

Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon (EPKA)  asutati  27.12. 2017. aastal.

EPKA eesmärkideks on:

  1. konstellatsioonimeetodi ennetava, lahendusele suunava ja teraapilise rolli selgitamine ja propageerimine Eesti ühiskonnas;
  2. erialase info koondamine, jagamine, tõlkimine ja trükiste väljaandmine, konverentside, koolituste, ümarlaudade, teabeürituste korraldamine;
  3. kompetentse ja diskreetse kontellatsiooniteenuse taseme ning konstellööride kutseeetika hoidmine Eestis;
  4. konstellööride professionaalse arengu toetamine; konstellatsiooni valdkonna koostöö edendamine nii Eestis kui ka teistes riikides tegutsevate sarnaste organisatsioonidega,
  5. areneda konstellööri kutset andvaks ja tunnustavaks organisatsiooniks, mille standard on vastavuses Euroopa kvalifikatsiooni raamistiku nõuete ja kutse-eetikaga;
  1. kvalifitseeritud konstellööride kutsestandardi loomise, taotlemise ja saamise algatamine ning koordineerimine;
  2. olla usaldusväärseks kontaktiks oma ala professionaalidele ja klientidele;
  3. konstellööre toetavate ja arendavate kovisiooni- ja supervisioonivõimaluste loomine ja pakkumine ning koordineerimine.