Alla RaudseppPerekonstellöör, struktuurne konstellöör

Olen hariduselt jurist/konstellöör-terapeut. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja oman magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureuse kraadi õigusteaduses ning olen töötanud 25 aastat praktiseeriva juristina.

Lisaks juristiametile, kus minu peamiseks valdkonnaks ongi perekonnaõigus , õppisin konstellööriks aastatel 2017-2019 Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis väljaõppekoolitusel “Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekondlikud sätted”, kus ma omandasin  peresüsteemide konstellöör-terapeudi kvalifikatsiooni.

Kevadel 2019 lõpetasin lisaks eeltoodud suunale Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis “Struktuursete ja sisemiste osade konstellatsioonide” väljaõppe. Ehk olen perekonstellöör ja sisemiste struktuursete osade konstellöör.

Olen end pidevalt arendanud ja koolitanud psühholoogia,  teraapia ning õigusteaduse valdkondades, millised erialad annavad laiapõhjalised professionaalsed oskused ja teadmised just neis valdkondades oma teadmisi ja oskusi abivajajatega jagada.

Olen oma missiooniks võtnud edendada konstellatsioonikultuuri, mistõttu olen ka Pärnu konstellatsioonide asutaja ja läbiviija ning  kuulun Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni , kus olen ühtlasi ka pro bono jurist ja juhatuse liige.

Oma tugevuseks peangi oskusi töötada pingesituatsioonides, gruppides ning individuaalnõustajana ja head õigusmaastiku ning üksikindiviidide tundmist läbi psühholoogia ja õigusteaduse prisma, millised erialad/elukutsed  täiendavad teineteist, luues kolmainsuse inimese teadvuses, aitamaks teda elutähtsate probleemide lahendamisel koosmõjus mõistlike ja ratsionaalsete otsuste langetamise võimalikkuse just läbi eeltoodud metoodika.

Olen elurõõmus, positiivse ellusuhtumisega, mitmekülgsete huvidega, tegus ja aktiivne inimene. Armastan oma kliente ja suhtun neisse alati suure lugupidamisega, hindan kõrgelt enda valitud erialade meetodite tõhusust ja usun siiralt , et olen saanud ja saan ka edaspidi inimesi aidata parimal võimalikul moel.

Meetoditest kasutan peamiselt perekonstellatsioone, struktuurseid konstellatsioone, erinevaid kaarte ,  individuaalteraapilist lähenemist , õigusalaseid teadmisi ja kogemusi  jms. Samuti oskan ühildada erinevaid metoodikaid juriidiliste ning muude probleemide lahendamiseks samaaegselt ja /või   ennetavalt.