Eda KontsPerekonstellöör, organisatsiooni konstellöör

Olen omandanud sotsiaalteaduse bakalaureuse kraadi  majandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis 2006 aastal

Konstellöörina olen läbinud järgmised õpped:
1) peresüsteemne konstellöör-terapeut – lõpetatud 2022 a perekonstellatsiooni õpingud Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis
2) äri- ja organisatsiooni konstellöör – lõpetanud 2023 a äri ja organisastsiooni konstellatsiooni õpingud Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis

Olulisemad täiendkoolitused:
2000 – Ene Kulasalu & Reet Trasanovi suhtlemistreeningud  „ Käitumismudelid – toimetuleva isiksuse eeldused“, 28 tundi
2018- Tru Me Therapy poolt läbiviidud  „Hüpnoteraapia praktiseerija kursus“ , 130 tundi
2018 – Osalemine koolitusel „ Tunne ennast ja teisi“. Koolitaja Maire Taska, Sergei Zarzitski ja Helena Taska, 24 tundi
2019-Osalemine koolitusel The International Academy of Clairvoyance and Energopsychology diplom „Master of Clairvoyance”, 220 tundi

Sertifikaadid:
„Understanding self and others“, „Energy of passionarity“ ja „Seven energy channels for superpowers development“.
2019-2020 – „Teadliku Muutuse Kunst“ I -III moodul- Ingvar Villido, 31 tundi
2020- 2022 – Meistriklass –„ Konstellatsioonivälja lugemine“ ,  „Metafoorsed assotsiatiivsed kaardid psühholoogias ja psühhoteraapias“, koolitaja Olga Knjazeva, 24 tundi

Olen osalenud järgmiste konstellööride (1-2 päevased) töötubades/seminaridel/koolitustel : Oksana Borodjanskaja, Tiiu Bolzmann, Stephan Hausner, Marianne Franke-Gricksch.

Lisaks osalen Olga Knjazeva poolt läbiviidavates supervisioonides.

Viin läbi regulaarselt  grupikonstellatsioone ja individuaalseid konstellatsioone.

Oma olemuselt olen avatud suhtleja, hea kuulaja, elurõõmus ning mitmekülgsete huvidega inimene. Oma tugevuseks pean oskust töötada pingesituatsioonides ning majandusalaseid teadmisi, mis on abiks äri- ja organisatsioonide konstellatsioonides. Lähtun klientide soovidest ja vajadustest ning koos leiame parima lahenduse/ variandi.

Kuulun Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni (EPKA)

Eda KontsFamily Constellator; Structural constellator

I have acquired a bachelor’s degree in social science, majoring in economics, at the University of Tartu in 2006

As a constable, I have completed the following studies:
1) family system constellation therapist – completed 2022 family constellation studies at the Institute of Systemic Solutions and Consultation
2) business and organization constellator – graduated from 2023 business and organization constellation studies at the Institute of Systemic Solutions and Consulting

The most important advanced trainings:
2000 – Ene Kulasalu & Reet Trasanov’s communication training “Behavioral models – prerequisites for a coping personality”, 28 hours
2018- “Hypnotherapy Practitioner Course” conducted by Tru Me Therapy, 130 hours
2018 – Participation in the training “Know yourself and others”. Trainer Maire Taska, Sergei Zarzitski and Helena Taska, 24 hours
2019-Participation in training The International Academy of Clairvoyance and Energopsychology diploma “Master of Clairvoyance”, 220 hours

Certificates:
“Understanding self and others”, “Energy of passion” and “Seven energy channels for superpowers development”.
2019-2020 – “The Art of Conscious Change” I-III module – Ingvar Villido, 31 hours
2020- 2022 – Master class – “Reading the constellation field”, “Metaphorical associative maps in psychology and psychotherapy”, trainer Olga Knjazeva, 24 hours

I have participated in the workshops/seminars/trainings (1-2 days) of the following composers: Oksana Borodjanskaja, Tiiu Bolzmann, Stephan Hausner, Marianne Franke-Gricksch.

In addition, I participate in the supervisions conducted by Olga Knjazeva.

I regularly conduct group constellations and individual constellations.

By nature, I am an open communicator, a good listener, a person who enjoys life and has diverse interests. I consider my strength to be the ability to work in stressful situations and economic knowledge, which is helpful in business and organizational constellations. I start from the customers’ wishes and needs, and together we find the best solution/variant.

I belong to the Estonian Professional Architects Association (EPKA)