Janno PervPerekonstellöör, organisatsiooni konstellöör

Olen lõpetanud 1996.a Sisekaitseakadeemia, oman magistrikraadi finantsjuhtimises Tartu Ülikooli (MBA, 2008) ja Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduses (MA, 2009).

Lõpetasin Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis „Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekondlikud paigutused nn. perekonstellatsioonid“ väljaõppe (2019-2022) Olga Knjazeva käe all ja samal aastal alustasin „Ärikonstellatsioonid ja organisatsiooni süsteemne areng“ programmi õpingud.

Konstellatsioone praktiseerin regulaarselt ja kõiki õpitud teadmisi saan kasutada nii individuaalsetes kui grupikonstellatsioonides.

Kuulun Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni (EPKA)

Janno PervFamily constellator, organization constellator

I graduated from the Internal Security Academy in 1996, I have a master’s degree in financial management from the University of Tartu (MBA, 2008) and Tallinn University of Technology in law (MA, 2009).

I graduated from the Institute of Systemic Solutions and Consultation “Systemic-phenomenological approach and family placements so-called. family constellations” training (2019-2022) under Olga Knjazeva, and in the same year I started the studies of the “Business constellations and systemic development of the organization” program.

I practice constellations regularly and I can use all the knowledge I have learned in both individual and group constellations.

I belong to the Estonian Professional Architects Association (EPKA)