Katri SuurmannPerekonstellöör

Olen lõpetanud perekonstellatsioonide väljaõppe Moskva Süsteemsete Lahenduste Instituudi ja Eesti Praktilise Psühholoogia ja Süsteemsete Uuringute Keskuse OK koostööprogrammis, õpetaja Olga Knjazeva, superviisor Mihhail Burnjashev, aastal 2022. Käesolevaga jätkan sama õpetaja all organisatsiooni -ja ärikonstellatsioonide õpinguid.

Lisaks olen lõpetanud transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia terapeutide              3-aastase väljaõppe Teadlik Mina erakoolis aastal 2013, õpetajad Jure Yoram Biechonski, Tom Barber, Rebecca Sears, John Rowan, Alar Tamming, Christine Kraas, jt.. Aastate jooksul olen end  pidevalt täiendanud ja täiendan jätkuvalt erinevate spetsialistide juures. Minu tutvus konstellatsioonide maailmaga algas tänu Tiiu Vilu’le, kes seda meetodit Eestis tutvustas 2010.a. Olen osalenud Tiiu Bolzmanni, Stephan Hausneri ja Thomas Hübl’i ja Colin P. Sisson’i seminaridel, Maire ja Helena Taska ja Sergei Zarsitski „Tunne ennast ja teisi“ kursusel, Kreet-Rosin Pindmaa EFT, Reiki ja iga-aastastel teadliku arengu suve-ja talveseminaridel. Harrastan Kundalini joogat ja Qigong’i. Olen õnnelikus suhtes ja kahe vahva lapse ema.

Oman ärijuhtimise alast kõrgharidust Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast alates 2002.a. ja pikaajalist töökogemust ärivaldkonnas, mis on mind kokku viinud paljude suurepäraste inimestega ja pakkunud huvitavat eneseteostust, kuid olen alati tundnud, et vajan midagi veel, et tunda end terviklikuna ja olla oma hingega kooskõlas.

Tänaseks olen selle „millegi“ –  konstellatsiooni meetodi – nii enda kui ka teiste jaoks leidnud ja tegelen rõõmuga lisaks igapäevatööle ka inimeste toetamisega nende isiklikus arengus. Pean konstellatsiooni väga tõhusaks meetodiks, eriti töötamisel alateadlike seotustega ja sügavate traumadega.

Oled väga oodatud minu üritustele!

Katri Konstellatsioonid

Katri Suurmann – terapeut ja sertifitseeritud konstellöör

EPKA tegevliige alates 2022

+372 52 94 204

Katri.suurmann@gmail.com

Katri SuurmannFamily Constellator

I have completed the training of family constellations in the OK cooperation program of the Moscow Institute of Systemic Solutions and the Estonian Center for Practical Psychology and Systemic Studies, teacher Olga Knjazeva, supervisor Mikhail Burnyashev, in 2022. I am currently studying organizational and business constellations under the same teacher.

In addition, I have completed a 3-year training for Transpersonal Psychology and Hypnotherapy Therapists at Conscious I Private School in 2013, teachers Jure Yoram Biechonski, Tom Barber, Rebecca Sears, John Rowan, Alar Tamming, Christine Kraas, etc. Over the years, I have continually improved and continued to improve. with different professionals. My acquaintance with the world of constellations began thanks to Tiiu Vilu, who introduced this method in Estonia in 2010. I have participated in the seminars of Tiiu Bolzmann, Stephan Hausner and Thomas Hübl and Colin P. Sisson, Maire and Helena Taska and Sergei Zarsitsky’s “Feel yourself and others” course, Crete-Rosin Pindmaa EFT, Reiki and the annual Summer of Conscious Development and winter seminars. I practice Kundalini Yoga and Qigong. I am in a happy relationship and a mother of two great children.

I have a higher education in business management from the Faculty of Economics of the University of Tartu since 2002. and long-term business experience that has brought me together with many great people and offered me interesting self-fulfillment, but I have always felt that I need something more to feel whole and in harmony with my soul.

Today, I have found this “something” – the method of constellation – for myself and others, and in addition to my daily work, I am happy to support people in their personal development. I consider the constellation to be a very effective method, especially when working with subconscious connections and deep trauma.

You are very welcome to my events!

Katri ‘s Constellations

Katri Suurmann – therapist and certified constellator

Active member of EPKA since 2022

+372 52 94 204

katri.suurmann@gmail.com