Lea SõmerPerekonstellöör

Perekonna süsteemide, millega tegeleb ka perekonstellatsioon, vastu hakkasin huvi tundma juba aastaid tagasi. Olen oma olemuselt alati olnud maailmaparandaja. Olen püüdnud süsteeme korrastada nii vanematega suheldes kui ka väljaspool isiklikku perekonda. Olen olnud usaldustelefonis vabatahtlik, õppinud sotsiaaltööd, olnud lastekaitsetöötaja, kuni taipasin, et sotsiaaltöö perede probleeme ei lahenda, heal juhul vaid leevendab.

Läbi oma teekonna olen püüdnud vaadata abivajajate teemasse sügavamale, püüdes alati tuvastada probleemide juurpõhjuseid.

Meie pere on kasupere kahele teismelisele. Aastast 2009 olen kasuema, sellest ajast olen tegelenud aktiivselt kasuperede teemaga (lapsendajad-, hooldus- ja eestkostepered). Minu tööde fookuses on alati just perekond ja tasakaalu taastamine selles. Alates 2017. aastast olen kasuperedele mentor/toetaja ja 2021. aastast ka tulevastele hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele mõeldud PRIDE koolituste läbiviija.

Lõpetasin 2022. aastal perekonstellatsioonide väljaõppe Moskva Konsulteerimise ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi ja Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituudi koostööprogrammi “Perekonstellatsioonid ja konsulteerimine”. Minu õpetajad on Kalmer Kase, Olga Knjazeva, Tiiu Bolzmann, Stephan Hausner, Vlad Syritsa ja Agnese Karlson.
Olen aastaid olnud vabatahtlik ja vabatahtlike koolitaja usaldustelefonis Eluliin. Selle töö raames sain hulgaliselt kogemusi inimeste abistamisel, läbisin ka pikema koolituse teemal Depressiivsus, suitsidaalse inimese abistamine. Täiendan end pidevalt nii inimese, terapeudi kui ka lapsevanemana. Olen läbinud Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses sissejuhatava kursuse perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse. Hetkel täiendan ennast Minade kooli terapeudi täiendõppes.

Teen individuaalseid ja grupikonstellatsioone peamiselt Tallinnas ja Saaremaal, kokkuleppel ka mujal.

Lea SõmerFamily Constellator

I became interested in family systems, which are also dealt with by the family constellation, many years ago. I have always been a world fixer by nature. I have tried to organize the system both in communication with my parents and outside my personal family. I have been a volunteer at the helpline, studied social work, was a child protection worker until I realized that social work does not solve the problems of families, at best it only alleviates them.

Throughout my journey, I have tried to dig deeper into the subject of those in need, always trying to identify the root causes of problems.

Our family is a foster family for two teenagers. I have been a foster mother since 2009, since then I have been thoroughly dealing with the issue of foster families (adoptive, foster and guardian families). The focus of my work is always the family and restoring balance in it. Since 2017, I have been a mentor/supporter for foster families, and since 2021, I have also been conducting PRIDE trainings for future care, guardianship and adoptive families.

In 2022, I completed family constellations training in the cooperation program “Family Constellations and Consultations” of the Moscow Institute of Consultation and Systemic Solutions and the Institute of Constellation and Conscious Development. My teachers are Kalmer Kase, Olga Knjazeva, Tiiu Bolzmann, Stephan Hausner, Vlad Syritsa and Agnese Karlson.
I have been a volunteer and volunteer trainer for the Eluliin helpline for many years. In the framework of this work, I gained a lot of experience in helping people, I also completed a longer training on depression, helping a suicidal person. I am constantly improving as a person, therapist and parent. I have completed the introductory course in family psychology and family therapy at the Kiira Järve Family Therapy Training Center. At the moment, I am upgrading myself in further education for a therapist at the Minade school.

I do individual and group constellations mainly in Tallinn and Saaremaa, by agreement also elsewhere.