Madis MädamürkPerekonstellöör

Minu missioon konstellöörina:

Avada silmi ja südameid.

Perekonstellöörina: Taastada pere süsteemides kord ja armastusevood. Muuta valu ressursiks.

Organisatsiooni konstellöörina: Aidata ettevõtete juhtidel leida efektiivseid lahendusi ja avardada juhtide teadmisi organisatsioonide dünaamikatest.

Minu väljaõpe:
2019-2022 konstellööri väljaõpe Moskva nõustamis- ja süsteemsete lahenduste instituudi (Институт консультирования и системных решений) programmi alusel
Õpetaja: Olga Knjazeva

Jätkan aastal 2021 alustatud õpinguid organisatsiooni konstellöörina Praktilise psühholoogia ja süsteemsete uuringute keskuses OK.
Õpetaja: Olga Knjazeva

Varasem tööalane kogemus on pigem tootmisettevõtete müügi- ja turunduse protsesside juhtimine.

Viimased 11 aastat olen olnud erinevate ettevõtete tegevjuht. Olen ka ise ettevõtja ja firma VMTA Consult OÜ asutaja ja juhatuse liige.

VMTA Consult OÜ tegeleb juhtimis konsultatsioonide ja kinnisvaraga. Organisatsiooni konstellatsioon annab sellele ettevõttele ühe lisadimensiooni.

Konstellöörina on töökeeled: eesti – ja vene keel.

Madis MädamürkFamily Constellator

My mission as constellator:

Open your eyes and hearts.

As a family constellator: To restore order and love flows in family systems. Turn pain into a resource.

As an constellator of an organization: To help business leaders find effective solutions and broaden their knowledge of the dynamics of organizations.

My training:
2019-2022 training of a consteller on the basis of the program of the Moscow Institute of Counseling and Systemic Solutions
Teacher: Olga Knjazeva

I will continue my studies started in 2021 as a constellation of the organization at the Center for Practical Psychology and Systematic Studies OK.
Teacher: Olga Knjazeva

Previous work experience is rather the management of sales and marketing processes in manufacturing companies.

For the last 11 years, I have been the CEO of various companies. I am also a founder and a member of the board of VMTA Consult OÜ.

VMTA Consult OÜ provides management consulting and real estate. The constellation of the organization gives this enterprise one extra dimension.

The working languages ​​are the constellator: Estonian and Russian.