Merle MeitusPerekonstellöör

Olen sertifitseeritud konstellöör, läbinud Moskva Süsteemsete Lahenduste Instituudi Perekonstellatsioonide perekonstellööri väljaõppe. Konstellatsiooni õpingud näitasid mulle uue suuna elus – hinge liikumised. See juhatas mind minu hingeni, kuulama oma hinge ja järgima oma hinge suunda elus.

Viin läbi ka juhendatud meditatsioone, et juhatada ka teisi oma hinge teekonnale, sisemiselt kasvada ja jõuda oma päris olemuseni. Kui miski puudutab sel ajal sinu hinge, siis see hakkab sind suunama, energia muutub sinu sees ja elu hakkab muutuma.

Olen jõudnud oma elus kohta, kus mul on vabadus tegeleda just sellega, mis mulle meeldib. Vabadus valida, järgida oma hinge suunda.

Põhitegevusteks on individuaal konstellatsioonid ja grupikonstellatsioonid ning juhendatud meditatsiooniõhtud  Jõgeval, Tartus ja Rakveres.

Rohkem infot minu kodulehel merlemeitus.eu.

Merle MeitusFamily Constellator

I am a certified consteller, having trained as a family constellator at the Moscow Institute of Systemic Solutions. The studies of constellation showed me a new direction in life – the movements of the soul. It led me to my soul, to listen to my soul and to follow the direction of my soul in life.

I also perform guided meditations to guide others on the journey of their souls, to grow inwardly and to reach their true nature. If something touches your soul at that time, it will guide you, the energy will change within you, and life will begin to change.

I have reached a point in my life where I have the freedom to do exactly what I like. Freedom to choose, to follow the direction of your soul.

The main activities are individual constellations and group constellations and guided meditation evenings in Jõgeva, Tartu and Rakvere.

More information on my website merlemeitus.eu.