Siiri VallimäeEPKA juhatuse liige, perekonstellöör, organisatsioonikonstellöör

Olen lõpetanud magistriõppe psühholoogia erialal Tallina Ülikoolis 2007.a.

Konstellöörina olen läbinud järgmised õpped:

1) Äri – ja organisatsiooni konstellöör – lõpetanud juunis 2023 a äri ja organisastsiooni konstellatsiooni õpingud Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis

2) Peresüsteemne konstellöör-terapeut – lõpetatud detsembris 2023.a perekonstellatsiooni õpingud Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis

Hetkel veel jätkan

Struktuursete konstellatsioonide väljaõppes –  plaanis lõpetada juunis 2024.a. kliendikesksete struktuursete ja sisemiste osade konstellatsiooni õpingud Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsiooni Instituudis

Psühholoogia ja nõustamise valdkonnas olen läbinud:

 • Koolitus „Coachingu tööriistad ja nende kasutamine koolipsühholoogi töös“ (02-14.04.2020, 24 tundi) International Supervising and Coaching Institute
 • Koolitus Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused (10.2019, 8 tundi) Tartu Ülikool
 • Koolitus „Kriitiline juhtum lasteasutuses ja sekkumise kriisipedagoogiline mudel. Klassivestluse läbiviimine“. Maire Riis (9.06.2016, 8 tundi).
 • Koolitus „Laste eneseregulatsioon: valik praktilisi töövõtteid lastega tegelevatele spetsialistidele“. Tartu Ülikool (27.04.2016-23.05.2016, 8 tundi).
 • Koolitus „Psühholoogi roll ja eetilised põhimõtted meeskonnatöös“. Tallinna Ülikool (4.12.2015, 8 tundi).
 • Koolitus „Õpiraskustega õpilase toetamine Rajaleidja keskustes ja õpiraskusega seotud käitumisprobleemid“. Ana Kontor ja Ly Erg (-5.03.2015, 26 tundi)
 • Teadveloleku kursus (Mindfulness). (8 nädalat – veebruar-aprill 2015). Läbiviija Anni Kuusik
 • Vaikuseminutite koolitus. MTÜ Vaikuseminutid (19.09.15 ja 28.11.2015, 16 tundi).
 • Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav kursus. Tartu Ülikooli Psühholoogia instituut ja Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon. Sept.2014- dets.2014. (6 EAP ehk 156 tundi).
 • Sissejuhatus perekonnapsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse, Psühhoteraapia ja Nõustamise koolituskeskus Meritus, okt.-dets. 2007 (90 tundi)
 • Muusikateraapia täiendkoolitus. Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool, sept. 2005 – mai 2006 (juhendaja Alice Pehk) (15 AP).
 • Lahenduskeskne lühiteraapia koolitus, Avatud Hariduse Liit Tartu Keskus, okt. – nov. 2003 (48 tundi)
 • „Gordoni perekool“ ehk suhtlemisoskuseid õpetav koolitus lapsevanematele ja nende nõustajatele – Perekeskuse Sina ja Mina  – 24 tundi koolitaja Õnne Aas-Udam – 1,5 AP mahus

Konstellatsiooniväljaõppele lisaks olen läbinud:

 • „Trauma ja kaotusvaluga töötamise iseärasused” , Vlad Syritsa, 22.-24.09.23 (24 tundi).
 • Mari Viik „Psühhiaatria ja konstellatsiooni kokkupuutekohad“ 14.-15.10.23 (20 tundi).
 • Välja lugemise moodul (Olga Knjazeva) 24.-26.11.23 (24 tundi)