Tauno JürgensteinPerekonstellöör

Teen konstellatsioone nii gruppides, kui individuaalsessioonidel. Psühhoteraapia klientidega töötan regulaarselt alates 2018. a kevadest. Töös kasutan lisaks süsteemsetele teadmistele väga palju kogemusi pea 20 aastat kestnud isiklikust spirituaalsest teekonnast ja erinevatelt õpetajatelt saadud oskusi. Minu lähenemine on terviklik ja intuitiivne – töötan lähtuvalt kliendi arenguvajadusest, kasutades just sel hetkel sobivat enda rikkalikust valikust töövahendeist. Juhendan nii inimest aina täielikumalt tema oma väesse ja oma teele.

Väljaõpe:

2019-2022 perekonstellatsioonid, Moskva nõustamis- ja süsteemsete lahenduste instituut.

2011-2012 ja 2020-2023 transpersonaalne psühho- ja hüpnoteraapia, Erakool Teadlik Mina.

2022. a läbimas eratreeningut konstellatsioonide ja biosensoorsel meetodil Agnese Karlsoni juures.

2018-2020 Bachi õieteraapia ja hingetee juhendamine, Natural Therapies Solutions.

Lisaks arvukalt lühemaid kursusi, enesearengukoolitusi ja retriite.

Akadeemiline haridus: Eesti Maaülikool (MSc hüdrobioloogia, 2012); Tartu Ülikooli Pärnu kolledž (rakenduskõrgharidus, ökosüsteemide majandamine, 2008); Estonian Business School (BBA, 1995).

Liikmelisus: Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon.

Teraapiate toimumiskoht peamiselt Sisekosmosejaamas Pärnus, aeg-ajalt ka Tallinnas ja mujal Eestis (ajad ja info: www.sisekosmosejaam.ee).

Tauno JürgensteinFamily Constellator

I make constellations both in groups and in individual sessions. I have been working with psychotherapy clients regularly since the spring of 2018. In my work, in addition to systematic knowledge, I use a lot of experience from my personal spiritual journey lasting almost 20 years and the skills I received from various teachers. My approach is holistic and intuitive – I work based on the client’s development needs, using the right tools from my rich selection at that moment. In this way, I guide a person more and more fully into his own strength and his own path.

Training:

2019-2022 family constellations, Moscow Institute of Consulting and Systemic Solutions.

2011-2012 and 2020-2023 transpersonal psychotherapy and hypnotherapy, Private School Conscious Me.

2022 undergoing private training with constellations and biosensory method with Agnes Karlson.

2018-2020 Bach flower therapy and spiritual guidance, Natural Therapies Solutions.

In addition, numerous shorter courses, self-development trainings and retreats.

Academic education: Estonian University of Life Sciences (MSc hydrobiology, 2012); Pärnu College of the University of Tartu (applied higher education, ecosystem management, 2008); Estonian Business School (BBA, 1995).

Membership: Estonian Professional Architects Association.

The place of therapy is mainly at Sisekosmosejaam Pärnu, occasionally also in Tallinn and elsewhere in Estonia (times and information: www.sisekosmosejaam.ee).